مشاوره مالی و مالیاتیبهترین مشاوره مالیاتی و بیمه ای را از ما بخواهید

لوگو
موبایل ایکون

پشتیبانی

22 41 40 78
خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

خدمات مالی و حسابداریخدمات مالی و حسابداری

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

جمع اوری و کنترل اسناد مثبته

ثبت اسناد حسابداری

اصلاح حساب

تنظیم تراز آزمایشی

تحریر دفاتر روزنامه و کل

تنظیم گزارشات مدیریتی

تنظیم صورت های مالی

ارسال اظهارنامه مالیاتی

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

ارسال اظهارنامه معاملات فصلی

ارتباط با ما
خدمات تامین اجتماعی

خدمات تامین اجتماعی

مشاوره بیمه ای

تشکیل پرونده بیمه ای

اخذ کد کارگاهی

ارسال لیست بیمه

مشاوره حسابرسی تامین اجتماعی

تنظیم لوایح دفاعیه تأمین اجتماعی

ارتباط با ما
انحلال و امور تصفیه شرکت ها

انحلال و امور تصفیه شرکت ها

مشاوره

انجام فرایند های تصفیه شرکت ها

ارسال اظهارنامه های مالیاتی انحلال

انجام امور ثبتی انحلال

ختم تصفیه

ارتباط با ما
مناطق پوشش ما

مناطق تحت پوشش ما

تمام نقاط کشور تحت پوشش حساب ریز میباشد و حساب ریز با افتخار آماده ارائه خدمات میباشد

مشاوره مالی , مالیاتی و بیمه ای حساب ریز

کافیست یکبار به ما تماس بگیرید و جزو مشتریان خوشنود و دائم ما شوید

ارتباط با شعب ما خدمات مالیاتی خدمات حسابداری